Project Indienen

Heeft u een prachtig project in gedachten dat u graag uitgevoerd ziet, of ziet u situaties die absoluut verbetering behoeven, kom dan in actie en neem initiatief om het idee/ project of de kwestie hier in kort bestek in te dienen bij de Holland Assembly.

Voor nieuwe projectinzendingen kunt u met bijgaand formulier ons een korte beschrijving geven van uw project/ idee en eventuele vragen of opmerkingen meegeven. Voor het officieel indienen van een project, wordt u verzocht een uitgebreider projectplan met onderbouwing/ bewijzen aan te leveren:

~ Beschrijving
~ Project businessplan
~ Financieel en tijdschema

Alle projecten worden door het comité Projectmanagement gecheckt op aannemelijkheid en passendheid binnen de kaders van de Holland de jure Assembly. Een belangrijk toetsingskader is dat projecten ten goede komen voor de gehele wereld en haar inwoners.


Hoe gaan we te werk?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content

Meld hier je project aan.

  Iedereen die een idee heeft dat aansluit bij de behoeften van de gemeenschap kan een projectplan maken en dit indienen bij de Holland de jure Assembly (HdjA). Dat kunnen bedrijven, organisaties of individuen zijn.

  Het is altijd de bedoeling dat een project (mede) een situatie creëert die bevredigender is dan zonder dat project. Als je een project indient ga je tevens de verantwoording aan om de producten, handelingen of diensten van dit project over de genoemde periode te realiseren. De indieners/ contactpersonen zijn verantwoordelijk voor en committeren zich aan juiste besteding van de middelen zoals in het plan staat beschreven. Zij zorgen voor passende administratie en projectbeheer.

  Elk project dat ingediend wordt dient een duidelijke eigenaar of eigenaren te hebben en er moet een heldere beschrijving van het project beschikbaar zijn.
  In de handleiding Project indienen (zie link) vind je aanwijzingen voor de aanpak.

  Verder wordt van initiatiefnemers en betrokkenen verwacht dat zij:

  • lid worden van de Holland de jure Assembly (zie elders op de site)
  • de Resolutie van Eensgezindheid kennen en onderschrijven (zie elders op de site)
  • zorgen dat het ingezonden project aansluit bij de Resolutie van Eensgezindheid en statuten van HdjA

  Je projectplan kan ingediend worden bij de HdjA als je lid bent geworden.  Ingezonden projecten worden in eerste instantie doorgestuurd naar het betreffende Comité om daar inhoudelijk bekeken te worden.
  Wanneer het ingediende project gecheckt is door het betreffende Comité en Projectmanagement, wordt het voorgedragen voor indiening bij Life Force tijdens de eerstvolgende meeting van de Nationale Assembly. De secretaris van de HdjA zal het project bij Life Force voorleggen voor funding.

  Voor vragen kun je aansluiten bij de wekelijkse zoom meeting of bij de maandelijkse life meeting. Zo nodig wordt voor dit soort vragen extra zoom ruimte ingericht.

  Handleiding Project indienen

  In het pdf document kun je meer informatie vinden welke stappen je dient te ondernemen om een project in te dienen.

  Lopende Projecten

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.