Project Indienen

Heeft u een prachtig project in gedachten dat u graag uitgevoerd ziet, of ziet u situaties die absoluut verbetering behoeven, kom dan in actie en neem initiatief om het idee/ project of de kwestie hier in kort bestek in te dienen bij de Holland Assembly.

Voor nieuwe projectinzendingen kunt u met bijgaand formulier ons een korte beschrijving geven van uw project/ idee en eventuele vragen of opmerkingen meegeven. Voor het officieel indienen van een project, wordt u verzocht een uitgebreider projectplan met onderbouwing/ bewijzen aan te leveren:

~ Beschrijving
~ Project businessplan
~ Financieel en tijdschema

Alle projecten worden door het comité Projectmanagement gecheckt op aannemelijkheid en passendheid binnen de kaders van de Holland de jure Assembly. Een belangrijk toetsingskader is dat projecten ten goede komen voor de gehele wereld en haar inwoners.


Hoe gaan we te werk?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content

Meld hier je project aan.

  Iedereen die een idee heeft dat aansluit bij de behoeften van de gemeenschap kan een projectplan maken en dit indienen bij de Holland de jure Assembly (HdjA). Dat kunnen bedrijven, organisaties of individuen zijn.

  Elk project dient ten goede te komen aan de aarde met al haar bewustzijnswezens. Als je een project indient kies je ervoor om het projectplan te realiseren. Onderdeel hiervan is een passende en transparante verantwoording.

  Verder wordt van initiatiefnemers en betrokkenen verwacht dat zij:

  • In levenden lijve kennismaken tijdens een HdjA Live bijeenkomst (link) waar je lid kunt worden.
  • De Resolutie van Eensgezindheid kennen en onderschrijven (link)
  • Zich committeren en zorg dragen dat het ingezonden project aansluit bij de geest van de Resolutie van Eensgezindheid.

  Je projectplan kan ingediend worden bij de HdjA als je lid bent geworden.  Ingezonden projecten worden in eerste instantie doorgestuurd naar het betreffende Comité om daar inhoudelijk bekeken te worden.
  Wanneer het ingediende project gecheckt is door het betreffende Comité en Projectassistentie dan ligt het klaar voor indiening.
  Zodra indiening mogelijk is worden deze projecten via de Nationale Assembly voorgelegd aan CARE.

  Je kunt aansluiten bij de wekelijkse zoom meeting of bij de maandelijkse life meeting. Zo nodig wordt voor specifieke vragen over projecten, buiten de officiële wekelijkse bijeenkomst, extra zoom ruimte ingericht.

  Handleiding Projectplan maken

  In het pdf document kun je meer informatie vinden over te ondernemen stappen bij het maken van een projectplan.

  Lopende Projecten